ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี...SURATTHANI JUVENILE AND FAMILY COURT ถ.ศรีสุราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 0 7720 5400-5 โทรสาร 0 7728 2126

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการ “ฝึกทักษะเพื่อการพัฒนาวิชาชีพการชงกาแฟ (บาริต้า)” แก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๘

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการ “ฝึกทักษะเพื่อการพัฒนาวิชาชีพการชงกาแฟ (บาริต้า)” แก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๘


เอกสารแนบ