ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี...SURATTHANI JUVENILE AND FAMILY COURT ถ.ศรีสุราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 0 7720 5400-5 โทรสาร 0 7728 2126

ประชาสัมพันธ์ภาพเคลื่อนไหว (Animation) แนะนำศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Justice Conference Center) และขั้นตอนการขอให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)


https://www.dropbox.com/sh/v3hkvlaz61k4q9c/AAA-2WGdioerS1QCh9Bv9WDWa?dl=0&preview=E-Justice(4).mp4