ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี...SURATTHANI JUVENILE AND FAMILY COURT ถ.ศรีสุราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 0 7720 5400-5 โทรสาร 0 7728 2126

นายฉัตรชัย รุจิตานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าคารวะ และรายงานตัวต่อนายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง

นายฉัตรชัย รุจิตานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรม  เข้าคารวะ และรายงานตัวต่อนายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง


เอกสารแนบ