ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี...SURATTHANI JUVENILE AND FAMILY COURT ถ.ศรีสุราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 0 7720 5400-5 โทรสาร 0 7728 2126

นายฉัตรชัย รุจิตานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายราชันห์ สังเมฆ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑" ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๘ ร่วมกับ มูลนิธิไร้ท์ทูเพลย์ประเทศไทย

นายฉัตรชัย  รุจิตานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายราชันห์  สังเมฆ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑" ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๘ ร่วมกับ มูลนิธิไร้ท์ทูเพลย์ประเทศไทย


เอกสารแนบ