ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี...SURATTHANI JUVENILE AND FAMILY COURT ถ.ศรีสุราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 0 7720 5400-5

ศาลเยาวชนฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ ปรับทัศนคติเยาวชนและครอบครัวผ่านการโต้วาทีเชิงสร้างสรรค์ Change Attitude Change Life และโครงการครอบครัวบำบัด

ศาลเยาวชนฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ ปรับทัศนคติเยาวชนและครอบครัวผ่านการโต้วาทีเชิงสร้างสรรค์ Change Attitude Change Life และโครงการครอบครัวบำบัด


เอกสารแนบ