ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี...SURATTHANI JUVENILE AND FAMILY COURT ถ.ศรีสุราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 0 7720 5400-5 โทรสาร 0 7728 2126

นางสาวจินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้ นายศุภโชค หมวดคง ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖

นางสาวจินดาวรรณ  แสงกาญจนวนิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบหมายให้ นายศุภโชค  หมวดคง ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖


เอกสารแนบ